زندانی سیاسی اهل سردشت پس از اتمام دوران محکومیت ۱۰ ساله خود از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ (۲۷ ژانویه ۲۰۲۱)، ابراهیم عیسی‌پور، زندانی سیاسی کورد پس از سپری نمودن ۹ سال و ۸ ماه از دوران محکومیت ۱۰ ساله خود با مرخصی پایان محکومیت از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

ابراهیم عیسی‌پور روز شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۰ (۹ جولای ۲۰۱۱) توسط نیروهای امنیتی در سردشت بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

وی روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ (۱۱ آوریل ۲۰۱۲) همراه با سیروان نژاوی بدون داشتن حق وکیل تعقینی توسط شعبه یکم ادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی ”جوادی‌کیا“  به اتهام ”محاربه“ از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد.

این دو زندانی روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ (۱۸ فوریه ۲۰۱۵) به زندان مرکزی تبریز تبعید شدند. ابراهیم عیسی‌پور اواخر خرداد ۱۳۹۴ (ژوئن ۲۰۱۵) دوباره به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد و حکم اعدام سیروان نژاوی روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۹ آگوست ۲۰۱۵) در زندان مرکزی تبریز اجرا شد.

سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵)  پس از موافقت دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی ابراهیم عیسی‌پور، پرونده وی به شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد و وی مجموعاً به ۱۸ سال حبس محکوم گردید که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازادت اسلامی، مجازادت اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری وی قابل اجرا بود.