اکرم (محمد) ادوایی شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد با اتمام مراحل بازجویی و پس از تودیع وثیقه موقتا آزاد شد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد به نام “اکرم (محمد) ادوایی” با تودیع وثیقه موقتا از زندان مریوان آزاد شد.

اکرم (محمد) ادوایی روز ۲۳ دی‌ماه بازداشت و اوایل اسفند هم جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در مریوان منتقل شد. چند روز پیش هم با تمام مراحل بازجویی به زندان مریوان منتقل شده بود.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، اطلاع دقیقی در رابطه با اتهامات مطروحه علیه این شهروند به دست نیامده است.

اکرم (محمد) ادوایی ۳۱ ساله از اهالی روستای سلین از توابع شهرستان سروآباد است.