تعدادی از تشکل های خارج از کشور و احزاب سیاسی با انتشار اطلاعیه ای از ایرانیان خارج از کشور خواسته اند در حمایت ار مردم ستمدیده ی بلوچستان که با سرکوب اعتراضات و اعدام های گسترده روبرو هستند، در روز ۱۳ ماه می به خیابان ها بیایند. در این فراخوان آمده است:

هموطنان، دوستان و رفقای عزیز

متاسفانه موج اعدام‌ دگراندیشان و مخالفان جمهوری اسلامی در میان ملل ساکن در جغرافیای ایران و به طور خاص در بلوچستان افزایش یافته و آمار چنین جنایتی تکان دهنده است.

جمهوری اسلامی به تلافی جمعه های اعتراضی در زاهدان فاجعه نسل کشی سیستماتیک ملت بلوچ را به راه انداخته است.

حزب مردم بلوچستان و جمعی از فعالان سیاسی و مدنی بلوچ تصمیم دارند، در شهرهای هامبورگ، دوسلدورف، استکهلم و اسلو تظاهرات برگزار کنند.

ما امضا کنندگان زیر از همه ی نیروهای آزادی خواه و برابری طلب در شهرها و کشور ها مختلف می خواهیم تا حد امکان به صورت همزمان، از تاریخ ۱۳ ماه مه، تجمع و اعتراضات مختلفی را علیه اعدام ها ی سیستماتیک در جمهوری‌ اسلامی سازماندهی کنند.

در این شرایط حساس در کنار مردم ستم دیده ی بلوچستان خواهیم بود و صدای آن ها خواهیم شد.

قرار ما، از ۱۳ ماه مه در میادین اصلی شهر های مختلف از اروپا، تا کانادا تا آمریکا …

امضا کنندگان:

کمیته ی کنشگران انقلاب “زن زندگی آزادی”

برگزار کنندگان اعتراض سراسری در خارج از کشور

شورای هماهنگی اعترضات خارج کشور _ کلن

شورای هماهنگی اعترضات خارج کشور _ کانادا

انجمن ایرانیان کلن

تورک قادینلار اوجاغی (مرکز زنان ترک)

سازمان فرهنگی وسیاسی ترکمن صحرا

شورای همبستگی ترکمن صحرا

” شورای بر گزاری آکسیونهای مشترک در هلند”

حامیان مادران پارک لاله – فرزنو (آمریکا)

گروه همکاری نیروهای چپ، دمکرات و آزادی خواه در کلن

پلاتفرم دمکراتیک ایران

لیست امضا ها ادامه دارد …

احزاب حمایت کننده از این فراخوان:

حزب دمکرات کردستان ایران _آلمان

حزب چپ ایران (فداییان خلق) _ آلمان

حزب کومله کردستان ایران

حزب دمکرات آذربایجان

حزب مردم بلوچستان

حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)

 

Print Friendly, PDF & Email