این زنان، زنانی بودند که در سال ۱۴۰۱ ایران را دگرگون کردند. زنانی که تاریخ ایران آن ها را بر تارک خود نشانده و نسل تا نسل فراموششان نخواهد کرد. هشت مارس روز جهانی زن، از این پس با نام این زنان گره خواهد خورد.

زنانی که ایران را دگرگون کردند

مهسا امینی – انقلاب زن، زندگی، آزادی با نام او آغاز شد
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند – غزاله چلابی «می خواست شجاعتش را تکثیر کند»
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند – سارینا اسماعیل زده
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند – مینو مجیدی
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند – حنانه کیا
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند – مهسا موگویی
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند – آیلار حقی
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند – آیدا رستمی
۸ مارس – زنانی که ایران را دگرگون کردند
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند
۸ مارس – زنانی که ایران را دگرگون کردند
۸ مارس – زنانی که ایران را دگرگون کردند
۸ مارس – زنانی که ایران را دگرگون کردند
۸ مارس – زنانی که ایران را دگرون کردند. یلدا آقاافضلی «برای تمام آن ها که ابراز پشیمانی نکردند»
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند
۸ مارس، زنانی که ایران را دگرگون کردند

منبع عکس ها و ویدئوها: ۱۵۰۰ تصویر با اضافاتی از اخبار روز