یاشار پیری فعال ملی – مدنی ترک ساکن آذربایجان – تبریز روز سوم اسفند ماه 1399 مصادف با روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای لباس شخصی بدون ارائه حکم و بدون ارائه ضابط دادگستری بازداشت میشود.

در لحظه بازداشت آقای پیری مامورین امنیتی ابتدا شوکر برقی را به سر او وارد میکنند سپس مامور دیگری گاز فلفل را مستقیما به دهان او وارد می کند و کلاهی که در سر داشته را تا دهانش پایین میکشند که این کار تنفس وی را مشکل کرده و تنگی نفس را به همراه می آورد. 

بعد از این عمل خشونت آمیز مامورین امنیتی با کمربند پاهای آقای پیری را سفت بسته سپس با دستبند دستهایش را از پشت می بندند و با ضرب و جرح شدید وی را دقایقی روی زمین می کشند و در شرایط نیمه هوشیار  او را سوار بر ماشین کرده و به مکان نامعلومی منتقل می کنند. 

بعد از انتقال یاشار پیری به اداره اطلاعات در آنجا نیز وی را مامورین دیگر مجددا از ناحیه پهلو و پاها مورد ضرب و جرح شدید قرار می دهند.

شدت ضربات وارده به پهلوی او غیر قابل توصیف می باشد.

به جهت نامساعد بودن وضعیت جسمانی یاشار در روز چهارم بازداشت وی را سریعا به زندان مرکزی تبریز منتقل کرده و از آنجا نیز به قید وثیقه موقتا آزاد می گردد.

لازم به ذکر است نهاد بازداشت کننده آقای پیری یکی از حوزه های مقاومت بسیج و ارگان شکایت کننده سازمان اطلاعات سپاه تبریز«ساس» می باشد. 

بعد از آزادی یاشار پیری به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز به دلیل وخامت حال عمومی یاشار در مراجعه به درمانگاه پزشک عمومی دستور انتقال فوری آقای پیری جهت بستری در بیمارستان را صادر می کند.

 در بیمارستان نیز به خاطر تنگی نفس ناشی از استنشاق گاز فلفل در تصمیم اولیه توسط دکتر «ورشوچ

تشخیص علائم کرونا داده شده و به جهت تخریب درصد زیادی از ریه هایش در بخش کرونای بیمارستان امام رضای تبریز بستری می گردد.

همزمان به دلیل درد شدید کلیه ناشی از ضربات مهلک وارد شده آزمایشهای کلیوی زیر نظر دکتر «هاشمی» صورت می گیرد و فرایند مکرر دیالیز برای احیای کلیه تجویز می گردد.

بعد از جواب منفی تست پی سی آر « منفی بودن تست کرونا» آقای پیری به بخش کلیوی بیمارستان امام رضا منتقل می شود. 

تا لحظه نگارش این گزارش یاشار پیری چهار بار دیالیز شده و به دلیل نارسایی کلیه هایش پاسخ حیاتی لازم برای احیای کلیه وجود نداشته و وی در انتظار دیالیزهای بعدی بسر می برد.

لازم به توضیح است یاشار پیری قبل از بازداشت سابقه و یا پیش زمینه هیچ گونه بیماری خاصی را نداشته و متاسفانه پزشکان معالج وی از دادن توضیحات لازم در تشخیص،  وضعیت فعلی و پیش روی وی طفره می روند