سهراب مختاری در کنار پدرش محمد مختاری

اول اردیبهشت ۱۴۰۱، اگر محمد مختاری شاعر، نویسنده و روشنفکر [...]