نامه سرگشاده همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دموکراسی خواهان ایران و کنگره ملیتهای ایران فدرال به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در باره وضعیت گسترش ویروس کرونا در ایران

حضور محترم جناب آقای دکتر تئودور آدهانوم گبریسوس ما [...]

By |2020-06-14T15:44:14+02:00آوریل 26th, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه

نامه سرگشاده همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دموکراسی خواهان ایران و کنگره ملیتهای ایران فدرال به جوزپ بورل وزیر امور خارجی اتحادیه اروپا در باره وضعیت کرونا در زندانهایایران

حضور محترم جناب آقای جوزپ بورول ما با این [...]

By |2020-04-26T17:49:06+02:00آوریل 26th, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه

اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی مصطفی سلیمی محکوم است

بر طبق اخبار رسیده در سحرگاه روز شنبه ۲۳ [...]

By |2020-04-13T20:07:33+02:00آوریل 13th, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه

پیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال)

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه [...]

By |2020-04-04T22:42:30+02:00آوریل 1st, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه

اعلامیه همبستگی برای آزادی و برابری در ایران : “پیآمدهای ویروس کرونا در جمهوری اسلامی ایران”

رژیم جمهوری اسلامی ارزشی برای جان شهروندان قائل نیست.با [...]

By |2020-04-03T22:36:34+02:00فوریه 29th, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه

مضحکه ای به نام “انتخابات” ! رأی ما نه به جمهوری اسلامی است !

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند برگزار خواهد شد. [...]

By |2020-04-03T22:39:40+02:00فوریه 20th, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه

اعلامیه “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” : مضحکه ای به نام “انتخابات” ! رأی ما نه به جمهوری اسلامی است !

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند برگزار خواهد شد. [...]

By |2020-04-03T22:45:34+02:00فوریه 18th, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه

اعلامیه مشترک همبستگی با کنگره ملیتها و شورای دموکراسی خواهان ایران علیه انتخابات فرمایشی

“انتخابات” !فرمایشی،  توهینی است به آزادگی و آزادیخواهی مردمان [...]

By |2020-04-03T22:48:24+02:00فوریه 17th, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه

اعلامیه مشترک علیه “انتخابات” فرمایشی مجلس در ایران، همبستگی با حزب چپ و اتحاد جمهوری خواهان

دعوت به تحريم انتخابات فرمايشی! با تحريم فعال انتخابات [...]

By |2020-04-03T22:50:39+02:00فوریه 16th, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه

نامه سرگشاده به آقای جوزپه بورل Josep Borrell نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی

ما این نامه را معروض میداریم تا توجه ویژه [...]

By |2020-04-03T22:53:01+02:00ژانویه 24th, 2020|Wichtig|بدون ديدگاه