در تاریخ ۱۴۰۲- ۲۱ و۲۳مرداد، جمعی از زنان  تبریز صدای”العطش” دریاچه اورمیه راشنیده، برای رساندن این ناله به گوش مسئولان، بی سر صدا و بدون دعوت، در مقابل استانداری و اداره محیط زیست استان تجمع کردند.
آنها با شعار و پلاکارد” دریاچه اورمیه تشنه هست” بعد از چند ساعت اعتراض، مسئولان را وادار به جوابگویی کردند.
به اعتراف دوست و دشمن در طول تاریخ زنان تورک در همه مسائل سیاسی و اجتماعی پیشرو بودهاند. آنها دست کم در یک قرن اخیر در تمام صحنه ها حاضر شده و با توانمندی به همراه مردان از حقوق خود دفاع کردهاند.
زن و مخصوصا زن آذربایجانی از نظر فطری و ذاتی به طبیعت وابستگی خاصی دارد. او توانسته در طول زندگی خود از محیط زیست، کوه و دریا و سنگ و خاک بخوبی مراقبت کرده هر زمان منافع دو جانبه را بهخوبی حفظ کند.
بعلاوه، تمام دریاها و رودها برای زنان جایگاه و ارزش مخصوصی دارند .انها به اب قسم می خورند و کلمه” آب” همیشه ورد زبانشان هست.
دریاچه اورمیه برای آذربایجانیها صرفا یک دریاچه شور نیست، در عین حال دریای زیبا، هویت، تاریخ و سمبل حیات هست.
به گفته متخصصان دریاچه اورمیه نه به سبب عوامل اکولوژیکی و طبیعی، بلکه قصدا با یک عملیات مخرب از روی دشمنی خشکانده شدهاست.
این فاجعه فقط مخصوص آذربایجان نیست بلکه یک مسئله فرامنطقه ای هست.
میتوان با تدبیر جلو این فاجعه را گرفت. اما با دانستن تبعات ترسناک این واقعه، چرا مسئولین هیچ اقدامی نمیکنند؟ جای شبهه و سوال هست.
زنان تورک آذربایجان با دلسوزی و با علم به حساسیت موضوع، به عنوان عضوی از این جامعه و به رغم تهدیدات امنیتی و سرکوبها به پا خاستند و با نمایش اعتراضات درصدد بیدار کردن مسئولان شدند.
برای نجات در حال احتضار دریاچه اورمو، فرزند مادر طبیعت، ما به تمام زنان، مردان، پیر و جوان احتیاج داریم.
لطفا دست در دست هم شانه به شانه هم، به پا خواسته زنان را حمایت کرده و دریاچه اورمیه را از مرگ برهانیم.

ما کانون زنان تورک، حمایت خود را از اعتراض زنان تورک تبریز اعلام کرده واز تمام دوستداران طبیعت، فعالان حقوق بشر ، فعالان آذربایجان و سایر فعالان ایران خواهشمندیم از این اعتراضات حمایت کنند و صدای دریاچه اورمیه باشند.

مرکز زنان ترک /۱۶ آگوست ۲۰۲۳