فراخوان پشتیبانی و شرکت در تظاهرات گسترده همبستگی با مبارزات و اعتراضات سراسری زنان و مردم ایران با شعار:
زن زندگی آزادی ژن ژیان آزادی در برلین
در حمایت
مردم ایران با شعار:
زن زندگی آزادی ژن ژیان آزادی در برلین
در حمایت از جنبش سراسری مردمان ایران برای سرنگونی نطام جمهوری اسلامی ایران با شعار زن زندگی آزادی
زمان: شنبه 22 اکتبر، ساعت ۱5 در برلین محل شروع تطاهرات: Großer Stern
ما، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، کنگره ملیتهای ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران، مرکز احزاب کردستان ایران، با کلیه احزاب، سازمانها و افراد دموکرات، جمهوریخواه، چپ و سوسیالیست همدل و همگامیم. از همه آنهائی که قلب شان برای آزادی و دموکراسی، برابرحقوقی جنسی، سیاسی، و اقتصادی در کلیه زمینه های اجتماعی و ایرانی آزاد بدون جمهوری اسلامی می طپد، دعوت می کنیم که مشترکأ با هم در این تطاهرات شرکت کنیم.
قدرت ما، جمع ماست، ژن ژیان آزادی اسم رمز ماست! سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
ما قبل از شروع تظاهرات، ساعت 14 روبروی
Spreeweg 1, 10557 Berlin ,Schloss Bellevue (در فاصله 350 متری از محل تطاهرات) گرد می آئیم تا بطور جمعی به محل تظاهرات حرکت کنیم.
کسانی که با قطار به ایستگاه مرکزی برلین می رسند، میتوانند از همانجا با S5 به ایستگاه Bellevue بیایند.
امطا کنندگان: همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، کنگره ملیتهای ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران، مرکز احزاب کردستان ایران،
برای اطلاعات بیشتر و پیوستن به جمع ما می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:
004917632836791
00491577342645
00491732963977
00491765544391
اصغر اسلامی : فرزاد محمدی : احمد باب : شهریارنقشبندی :