فراخوان ۱۱۹ نماینده پارلمان اروپا به اتحادیه اروپا: 

سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی در اسرع وقت بطور کامل لیست‌گذاری کنید

نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه خود خطاب به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشتند: تحریمهای اتحادیه اروپا را علیه خامنه‌ای، رئیسی و جعفر منتظری دادستان کل و سایر ناقضان حقوق بشر در ایران گسترش دهید.